Oct - 2005
today
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 
     
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ     คำขวัญประจำอบต.   หุบเขาทุ่งแฝกขึ้นชื่อ   เลื่องลือดอกกระเจียวบาน   แหล่งผลิตอ้อยน้ำตาล  ตำนานเนื้อทราย
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF และ FM ตำบลห้วยทรายเหนือ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑๑ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ข่าวประชาสัมพันธ์- 18 ต.ค. 2561
.... อ่านต่อ
     
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์- 1 ต.ค. 2561
.... อ่านต่อ
     
  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีประวัติการทำงาน ผลงาน ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์- 19 ก.ย. 2561
.... อ่านต่อ
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561    [ 1 ต.ค. 2561 ]   อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561    [ 3 ก.ย. 2561 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561    [ 1 ส.ค. 2561 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561    [ 2 ก.ค. 2561 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561    [ 1 มิ.ย. 2561 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561    [ 1 พ.ค. 2561 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561    [ 2 เม.ย. 2561 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561    [ 2 มี.ค. 2561 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561    [ 2 ก.พ. 2561 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560    [ 3 ม.ค. 2561 ] อ่านต่อ
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต โดย เดลส์เน็ท , วันที่ 16 มี.ค. 2558 11:15:51 [ 0 / 864 ]