Jul - 2009
today
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
 
     
 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ     คำขวัญประจำอบต.   หุบเขาทุ่งแฝกขึ้นชื่อ   เลื่องลือดอกกระเจียวบาน   แหล่งผลิตอ้อยน้ำตาล  ตำนานเนื้อทราย
  ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์- 11 ต.ค. 2562
.... อ่านต่อ
     
  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยทรายเหนือ  
ข่าวประชาสัมพันธ์- 4 ต.ค. 2562
.... อ่านต่อ
     
  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีประวัติการทำงาน ผลงาน ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ข่าวประชาสัมพันธ์- 26 ก.ย. 2562
.... อ่านต่อ
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562    [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562    [ 2 ก.ย. 2562 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562    [ 1 ส.ค. 2562 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562    [ 1 ก.ค. 2562 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562    [ 4 มิ.ย. 2562 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562    [ 1 พ.ค. 2562 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562    [ 1 เม.ย. 2562 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562    [ 1 มี.ค. 2562 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562    [ 1 ก.พ. 2562 ] อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561    [ 2 ม.ค. 2562 ] อ่านต่อ
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต โดย เดลส์เน็ท , วันที่ 16 มี.ค. 2558 11:15:51 [ 0 / 1893 ]