รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
  >>  ประชาสัมพันธ์การประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์  [ 2 มี.ค. 2561 ]