รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
  >>  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 3 เม.ย. 2562 ]