รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
  >>  ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 11 ต.ค. 2562 ]