รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
  >>  ประกาศการเข้าดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่6 บ้านพุหวาย ซอย6 พุเปา ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [ 3 ม.ค. 2563 ]