รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
  >>  ประกาศราคากลางสำหรับการจ้างเปลี่ยนถังประปา ซอยหนองกง หมู่ที่1 บ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 6 ม.ค. 2563 ]