รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
  >>  เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ห้วยทรายเหนือ สมัยสามัญ วิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563  [ 13 ก.พ. 2563 ]