รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
  >>  เรื่อง ประกาศราคากลาง สำหรับการจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมเดินระบบสายไฟใหม่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 18 มี.ค. 2563 ]